สมัครงาน (เข้าชม 10760 ครั้ง)
สมัครงาน

รับสมัครพนักงาน
1.ช่าง 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย
- อายุ 23-30 ปี
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.ธุรการ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย - หญิง
- อายุ ไม่เกิน 28 ปี
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- มีประสบการณ์ทางด้านธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.พนักงานบัญชี 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย - หญิง
- อายุ ไม่เกิน 28 ปี
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ